พญ.นิธินันท์ ฉิมพาลี

สาขาความเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด , อายุรศาสตร์โรคหัวใจและสรีระไฟฟ้าหัวใจ

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

41394

ทักษะทางภาษา

ไทย , อังกฤษ

การศึกษา

2554 แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ2) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, ไทย
2560 แพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, กรุงเทพฯ, ไทย
2562 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, กรุงเทพฯ, ไทย
2564 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจและสรีระไฟฟ้าหัวใจ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ, ไทย

วุฒิบัตร

2560 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์
2562 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
2564 ประกาศณียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจและสรีระไฟฟ้าหัวใจ

ผลงานวิชาการ

National Level.
1. Chimparlee N, Poovorawan Y. Human Parvovirus B19. Thai Journal of Pediatrics 2007; 47:102-110.
2. Utomprurkporn N, Chimparlee N, Lurchachaiwong W, Poovoawan Y. Human Papillomavirus. Thai Journal of Pediatrics 2008; 47: 9 – 18
3. Chimparlee N, Virulhakul P, Panchaphonphong Y, Ariyachaipanich A. Acute aortic syndrome presented with anterior ST elevation myocardium infarction. Chula J Int Med 2015;3:171-5.

International Level.
1. Chimparlee N, Oota S, Phikulsod S, Tangkijvanich P, Poovorawan Y. Hepatitis B and hepatitis C virus in Thai blood donors. Southeast Asian J Trop Med Public Health 2011;42(3):609-15.
2. 2.Chiarakul S, Eunumjitkul K, Vorapimol AR, Kaewkungwal J, Chimparlee N, Poovorawan Y. Response of health care workers with isolated antibody to hepatitis B core antigen to hepatitis B vaccine. Southeast Asian J Trop Med Public Health 2011;42(4) :831-8
3. Chimparlee N, Tumkosit M, Luengtaviboon K, Chattranukulchai P. Pyopneumopericardium and empyema thoracis from perforated oesophageal cancer. BMJ Case Rep. 2013 Jul 232013(jul02_1). pii: bcr2013010053. doi: 10.1136/bcr-2013-010053.
4. Chimparlee N, Jittapiromsak P, Tantivatana J, Chattranukulchai P. Classical complication of infective endocarditis: ruptured, large mycotic cerebral aneurysm. BMJ Case Rep. 2014 Mar 3132014. pii: bcr2013202275. doi: 10.1136/bcr-2013-202275.
5. Chimparlee N, Chuaypen N, Khlaiphuengsin A, Pinjaroen N, Payungporn S, Poovorawan Tangkjvanich P. Diagnostic and Prognostic Roles of Serum Osteopontin and Osteopontin Promoter Polymorphisms in Hepatitis B-related Hepatocellular Carcinoma. Asian Pac J Cancer Prev. 2015;16(16):7211-7.
6. Chimparlee N,Prechawat S, Khongphatthanayothin A, Mauleekoonphairoj Lekchuensakul S, Wongcharoen W, Makarawate P, Sahasatas D, Krittayaphong R, Amnueypol M, Anannab A, Ngarmukos T, Vardhanabhuti S, Sutjaporn B, Wandee P, Veerakul G, Bezzina CR, Poovorawan Y, Nademanee K. Clinical Characteristics of SCN5A p.R965C Carriers: A Common Founder Variant Predisposing to Brugada Syndrome in Thailand.Circ Genom Precis Med.2021 Jun;14(3):e003229.

รางวัลและเกียรติยศ

2547 Win bronze medal of Thailand academic Olympics (Biology)
2563 2nd prize winner, Young Investigator Award, 52nd Annual Sciencific Meeting the Heart Association of Thailand Under the Royal Patronage of H.M. the King

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
07.00-19.00
ศููนย์หัวใจ ชั้น G
อังคาร
07.00-17.00
ศููนย์หัวใจ ชั้น G
พุธ
07.00-16.00
ศููนย์หัวใจ ชั้น G
พฤหัสบดี
07.00-12.00
ศููนย์หัวใจ ชั้น G
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
07.00-16.00
ศููนย์หัวใจ ชั้น G
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
07.00-19.00
ศููนย์หัวใจ ชั้น G
อังคาร
07.00-17.00
ศููนย์หัวใจ ชั้น G
พุธ
07.00-16.00
ศููนย์หัวใจ ชั้น G
พฤหัสบดี
07.00-12.00
ศููนย์หัวใจ ชั้น G
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
07.00-16.00
ศููนย์หัวใจ ชั้น G

– กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
– หลังนัดหมายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

Scroll to Top