พญ.นิธิภัทร ฉายะโอภาส

Specialty

โสต ศอ นาสิกวิทยา

Subspecialty

Medical license

51853

Languages

ไทย,อังกฤษ

Education

2552 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, พิษณุโลก, ไทย
2564 แพทย์ประจำบ้าน สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ, ไทย

Board Certifications

Research & Publications

Awards & Honors

Doctor's Schedule

Date
Time
Location
วันจันทร์
-
-
วันอังคาร
-
-
วันพุธ
-
-
วันพฤหัสบดี
-
-
วันศุกร์
-
-
วันเสาร์
-
-
วันอาทิตย์
08.00-17.00week 1,3,5
ศูนย์หู คอ จมูก ชั้น 6
Date
Time
Location
จันทร์
-
-
อังคาร
-
-
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
08.00-17.00week 1,3,5
ศูนย์หู คอ จมูก ชั้น 6

– Appointment must be made at least one day in advance.
– Hospital staff will contact later after making an appointment.

Scroll to Top