พญ.นพวรรณ โฆษิตชัยวัฒน์

Specialty

อายุรศาสตร์

Subspecialty

อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม

Medical license

37700

Languages

ไทย , อังกฤษ

Education

2551 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต, ปทุมธานี, ไทย
2557 แพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี, กรุงเทพฯ, ไทย
2559 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม โรงพยาบาลราชวิถี, กรุงเทพฯ, ไทย

Board Certifications

Research & Publications

Awards & Honors

Doctor's Schedule

Date
Time
Location
วันจันทร์
วันอังคาร
08.00-15.00
ศูนย์อายุรกรรม ชั้น G
วันพุธ
08.00-18.00
ศูนย์อายุรกรรม ชั้น G
วันพฤหัสบดี
08.00-18.00
ศูนย์อายุรกรรม ชั้น G
วันศุกร์
08.00-19.00
ศูนย์อายุรกรรม ชั้น G
วันเสาร์
07.00-14.00
ศูนย์อายุรกรรม ชั้น G
วันอาทิตย์
Date
Time
Location
จันทร์
อังคาร
08.00-15.00
ศูนย์อายุรกรรม ชั้น G
พุธ
08.00-18.00
ศูนย์อายุรกรรม ชั้น G
พฤหัสบดี
08.00-18.00
ศูนย์อายุรกรรม ชั้น G
ศุกร์
08.00-19.00
ศูนย์อายุรกรรม ชั้น G
เสาร์
07.00-14.00
ศูนย์อายุรกรรม ชั้น G
อาทิตย์

– Appointment must be made at least one day in advance.
– Hospital staff will contact later after making an appointment.

Scroll to Top