ทพญ.อรจิรา วีริยานันท์

สาขาความเชี่ยวชาญ

ทันตกรรมทั่วไป

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

16749

ทักษะทางภาษา

ไทย , อังกฤษ

การศึกษา

2560 ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยารังสิต, ปทุมธานี, ไทย

วุฒิบัตร

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
-
-
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
08.00-17.00week 1,3,5
ศูนย์ทันตกรรม ชั้น 5
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
-
-
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
08.00-17.00week 1,3,5
ศูนย์ทันตกรรม ชั้น 5

– กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
– หลังนัดหมายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

Scroll to Top