นพ.ไพบูรย์ ศรีพงษ์สาร

Specialty

ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

Subspecialty

Medical license

39658

Languages

ไทย , อังกฤษ

Education

2553 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โณงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพ, ไทย
2560 แพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพ, ไทย

Board Certifications

Research & Publications

Awards & Honors

Doctor's Schedule

Date
Time
Location
วันจันทร์
15.00-19.00
ศูนย์ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ ชั้น M
วันอังคาร
-
-
วันพุธ
-
-
วันพฤหัสบดี
15.00-19.00
ศูนย์ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ ชั้น M
วันศุกร์
-
-
วันเสาร์
-
-
วันอาทิตย์
08.00-12.00
ศูนย์ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ ชั้น M
Date
Time
Location
จันทร์
15.00-19.00
ศูนย์ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ ชั้น M
อังคาร
-
-
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
15.00-19.00
ศูนย์ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ ชั้น M
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
08.00-12.00
ศูนย์ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ ชั้น M

– Appointment must be made at least one day in advance.
– Hospital staff will contact later after making an appointment.

Scroll to Top