นพ.ไพบูรย์ ศรีพงษ์สาร

สาขาความเชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

39658

ทักษะทางภาษา

ไทย , อังกฤษ

การศึกษา

2553 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โณงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพ, ไทย
2560 แพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพ, ไทย

วุฒิบัตร

2560 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
15.00-19.00
ศูนย์ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ ชั้น M
อังคาร
08.00-12.00
ศูนย์ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ ชั้น M
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
13.00-17.00
ศูนย์ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ ชั้น M
ศุกร์
-
-
เสาร์
08.00-12.00
ศุนย์ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ ชั้น M
อาทิตย์
08.00-12.00
ศูนย์ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ ชั้น M
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
15.00-19.00
ศูนย์ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ ชั้น M
อังคาร
08.00-12.00
ศูนย์ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ ชั้น M
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
13.00-17.00
ศูนย์ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ ชั้น M
ศุกร์
-
-
เสาร์
08.00-12.00
ศุนย์ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ ชั้น M
อาทิตย์
08.00-12.00
ศูนย์ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ ชั้น M

– กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
– หลังนัดหมายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

Scroll to Top