นพ.พรรควุธ จันทร์สว่างภูวนะ

สาขาความเชี่ยวชาญ

General Surgery

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

การผ่าตัดผ่านกล้อง

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

27794

ทักษะทางภาษา

ไทย , อังกฤษ

การศึกษา

2545 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพ, ไทย
2552 แพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, กรุงเทพ, ไทย
2558 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาการผ่าตัดผ่านกล้อง, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, กรุงเทพ, ไทย

วุฒิบัตร

2552 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป
2558 ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาการผ่าตัดผ่านกล้อง

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
08.00-12.00
ศูนย์ศัลยกรรม ชั้น M
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
08.00-12.00
ศูนย์ศัลยกรรม ชั้น M
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์

– กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
– หลังนัดหมายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

Scroll to Top