นพ.พรรควุธ จันทร์สว่างภูวนะ

Specialty

General Surgery

Subspecialty

การผ่าตัดผ่านกล้อง

Medical license

27794

Languages

ไทย , อังกฤษ

Education

2545 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพ, ไทย
2552 แพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, กรุงเทพ, ไทย
2558 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาการผ่าตัดผ่านกล้อง, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, กรุงเทพ, ไทย

Board Certifications

Research & Publications

Awards & Honors

Doctor's Schedule

Date
Time
Location
วันจันทร์
08.00-12.00
ศูนย์ศัลยกรรม ชั้น M
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
Date
Time
Location
จันทร์
08.00-12.00
ศูนย์ศัลยกรรม ชั้น M
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์

– Appointment must be made at least one day in advance.
– Hospital staff will contact later after making an appointment.

Scroll to Top