พญ.พนิดา รณไพรี

Specialty

กุมารเวชศาตร์

Subspecialty

กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม

Medical license

32825

Languages

ไทย , อังกฤษ

Education

2548 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ, ไทย
2554 แพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาตร์ โรงพยาบาลภมูพลอดุยเดช กรุงเทพฯ, ไทย
2560 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขากุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม สถาบันสุขด็กแห่งชาติมหาราชินี กรุงเทพฯ, ไทย

Board Certifications

Research & Publications

Awards & Honors

Doctor's Schedule

Date
Time
Location
วันจันทร์
-
-
วันอังคาร
-
-
วันพุธ
-
-
วันพฤหัสบดี
-
-
วันศุกร์
-
-
วันเสาร์
13.00-16.00 week 1,2,3
ศูนย์กุมารเวชกรรม ชั้น M
วันอาทิตย์
-
-
Date
Time
Location
จันทร์
-
-
อังคาร
-
-
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
-
-
เสาร์
13.00-16.00 week 1,2,3
ศูนย์กุมารเวชกรรม ชั้น M
อาทิตย์
-
-

– Appointment must be made at least one day in advance.
– Hospital staff will contact later after making an appointment.

Scroll to Top