นพ.ปารเมศ สุไลมาน

สาขาความเชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

เวชศาสตร์การกีฬา

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

30656

ทักษะทางภาษา

ไทย , อังกฤษ

การศึกษา

2547 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สงขลา, ไทย
2554 แพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, โรงพยาบาลเลิศสิน, กรุงเทพ, ไทย
2558 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬา, โรงพยาบาลกรุงเทพ, กรุงเทพ, ไทย

วุฒิบัตร

2554 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
2558 วุประกาศนียบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬา

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
08.00-18.00
ศูนย์กระดูกและข้อ ชั้น G
อังคาร
08.00-18.00
ศูนย์กระดูกและข้อ ชั้น G
พุธ
08.00-16.00
ศูนย์กระดูกและข้อ ชั้น G
พฤหัสบดี
08.00-17.00
ศูนย์กระดูกและข้อ ชั้น G
ศุกร์
08.00-12.00
ศูนย์กระดูกและข้อ ชั้น G
เสาร์
-
-
อาทิตย์
-
-
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
08.00-18.00
ศูนย์กระดูกและข้อ ชั้น G
อังคาร
08.00-18.00
ศูนย์กระดูกและข้อ ชั้น G
พุธ
08.00-16.00
ศูนย์กระดูกและข้อ ชั้น G
พฤหัสบดี
08.00-17.00
ศูนย์กระดูกและข้อ ชั้น G
ศุกร์
08.00-12.00
ศูนย์กระดูกและข้อ ชั้น G
เสาร์
-
-
อาทิตย์
-
-

– กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
– หลังนัดหมายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

Scroll to Top