พญ.ปริณดา ชารี

สาขาความเชี่ยวชาญ

รังสีวิทยาวินิจฉัย

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

29084

ทักษะทางภาษา

ไทย,อังกฤษ

การศึกษา

2546 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ, ไทย
2552 แพทย์ประจำบ้าน สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ, ไทย

วุฒิบัตร

2552 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
07.00-16.00
ศูนย์รังสีวินิจฉัย อาคาร MRI
พุธ
07.00-16.00
ศูนย์รังสีวินิจฉัย อาคาร MRI
พฤหัสบดี
08.00-17.00
ศูนย์รังสีวินิจฉัย อาคาร MRI
ศุกร์
07.00-16.00
ศูนย์รังสีวินิจฉัย อาคาร MRI
เสาร์
07.00-16.00
ศูนย์รังสีวินิจฉัย อาคาร MRI
อาทิตย์
-
-
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
07.00-16.00
ศูนย์รังสีวินิจฉัย อาคาร MRI
พุธ
07.00-16.00
ศูนย์รังสีวินิจฉัย อาคาร MRI
พฤหัสบดี
08.00-17.00
ศูนย์รังสีวินิจฉัย อาคาร MRI
ศุกร์
07.00-16.00
ศูนย์รังสีวินิจฉัย อาคาร MRI
เสาร์
07.00-16.00
ศูนย์รังสีวินิจฉัย อาคาร MRI
อาทิตย์
-
-

– กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
– หลังนัดหมายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

Scroll to Top