นพ.ปริญญา โลกโบว์

Specialty

Emergency Medicine

Subspecialty

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

Medical license

52772

Languages

ไทย , อังกฤษ

Education

2558 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย
2564 แพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย

Board Certifications

Research & Publications

Awards & Honors

Doctor's Schedule

Date
Time
Location
วันจันทร์
07.00-19.00
ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน ชั้น G
วันอังคาร
07.00-19.00
ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน ชั้น G
วันพุธ
07.00-19.00
ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน ชั้น G
วันพฤหัสบดี
07.00-19.00
ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน ชั้น G
วันศุกร์
-
-
วันเสาร์
-
-
วันอาทิตย์
07.00-19.00
ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน ชั้น G
Date
Time
Location
จันทร์
07.00-19.00
ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน ชั้น G
อังคาร
07.00-19.00
ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน ชั้น G
พุธ
07.00-19.00
ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน ชั้น G
พฤหัสบดี
07.00-19.00
ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน ชั้น G
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
07.00-19.00
ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน ชั้น G

– Appointment must be made at least one day in advance.
– Hospital staff will contact later after making an appointment.

Scroll to Top