นพ.พีรณัฐ ศรีวชิรวัฒน์

สาขาความเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์ทั่วไป

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์โรคไต

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

52189

ทักษะทางภาษา

ไทย , อังกฤษ

การศึกษา

2558 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยรังสิต, กรุงทพ, ประเทศไทย
2562 แพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป, โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์, อุบลราชธานี, ประเทศไทย
2566 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต, โรงพยาบาลราชวิถี, กรุงทพ, ประเทศไทย

วุฒิบัตร

2562 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป
2566 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
08.00-18.00
ศูนย์อายุรกรรม, ชั้น G
อังคาร
08.00-18.00
ศูนย์อายุรกรรม, ชั้น G
พุธ
08.00-15.00
ศูนย์อายุรกรรม, ชั้น G
พฤหัสบดี
07.00-19.00
ศูนย์อายุรกรรม, ชั้น G
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
13.00-19.00
ศูนย์อายุรกรรม, ชั้น G
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
08.00-18.00
ศูนย์อายุรกรรม, ชั้น G
อังคาร
08.00-18.00
ศูนย์อายุรกรรม, ชั้น G
พุธ
08.00-15.00
ศูนย์อายุรกรรม, ชั้น G
พฤหัสบดี
07.00-19.00
ศูนย์อายุรกรรม, ชั้น G
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
13.00-19.00
ศูนย์อายุรกรรม, ชั้น G

– กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
– หลังนัดหมายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

Scroll to Top