นพ.พีรณัฐ ศรีวชิรวัฒน์

Specialty

อายุรศาสตร์ทั่วไป

Subspecialty

อายุรศาสตร์โรคไต

Medical license

52189

Languages

ไทย , อังกฤษ

Education

2558 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยรังสิต, กรุงทพ, ประเทศไทย
2562 แพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป, โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์, อุบลราชธานี, ประเทศไทย
2566 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต, โรงพยาบาลราชวิถี, กรุงทพ, ประเทศไทย

Board Certifications

Research & Publications

Awards & Honors

Doctor's Schedule

Date
Time
Location
วันจันทร์
08.00-18.00
ศูนย์อายุรกรรม, ชั้น G
วันอังคาร
08.00-18.00
ศูนย์อายุรกรรม, ชั้น G
วันพุธ
08.00-15.00
ศูนย์อายุรกรรม, ชั้น G
วันพฤหัสบดี
07.00-17.00
ศูนย์อายุรกรรม, ชั้น G
วันศุกร์
-
-
วันเสาร์
-
-
วันอาทิตย์
11.00-19.00
ศูนย์อายุรกรรม, ชั้น G
Date
Time
Location
จันทร์
08.00-18.00
ศูนย์อายุรกรรม, ชั้น G
อังคาร
08.00-18.00
ศูนย์อายุรกรรม, ชั้น G
พุธ
08.00-15.00
ศูนย์อายุรกรรม, ชั้น G
พฤหัสบดี
07.00-17.00
ศูนย์อายุรกรรม, ชั้น G
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
11.00-19.00
ศูนย์อายุรกรรม, ชั้น G

– Appointment must be made at least one day in advance.
– Hospital staff will contact later after making an appointment.

Scroll to Top