นพ.ปิติ ฉลองวิริยะเลิศ

Specialty

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

Subspecialty

ศัลยศาสตร์ทางมือและจุลศัลยศาสตร์

Medical license

31547

Languages

ไทย , อังกฤษ

Education

2547 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และวชิรพยาบาล, กรุงเทพ, ไทย
2554 แพทย์ประจำบ้าน สาขาออร์โธปิดิกส์ วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, กรุงเทพ, ไทย
2556 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาศัลยศาสตร์ทางมือและจุลศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลเลิดสิน, กรุงเทพ, ไทย

Board Certifications

Research & Publications

Awards & Honors

Doctor's Schedule

Date
Time
Location
วันจันทร์
-
-
วันอังคาร
-
-
วันพุธ
-
-
วันพฤหัสบดี
-
-
วันศุกร์
-
-
วันเสาร์
-
-
วันอาทิตย์
-
-
Date
Time
Location
จันทร์
-
-
อังคาร
-
-
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
-
-

– Appointment must be made at least one day in advance.
– Hospital staff will contact later after making an appointment.

Scroll to Top