นพ.ปิยะฉัตร พิมพา

สาขาความเชี่ยวชาญ

Neurology

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

50992

ทักษะทางภาษา

ไทย , อังกฤษ

การศึกษา

2558 แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ2) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปทุมธานี, ไทย
2561 แพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลชลบุรี, ชลบรี, ไทย
2564 แพทย์ประจำบ้าน สาขาประสาทวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปทุมธานี, ไทย

วุฒิบัตร

2561 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
2564 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาประสาทวิทยา

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
08.00-19.00
ศูนย์ระบบประสาทและสมอง ชั้น G
อังคาร
08.00-17.00
ศูนย์ระบบประสาทและสมอง ชั้น G
พุธ
08.00-17.00
ศูนย์ระบบประสาทและสมอง ชั้น G
พฤหัสบดี
08.00-15.00
ศูนย์ระบบประสาทและสมอง ชั้น G
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
08.00-17.00
ศูนย์ระบบประสาทและสมอง ชั้น G
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
08.00-19.00
ศูนย์ระบบประสาทและสมอง ชั้น G
อังคาร
08.00-17.00
ศูนย์ระบบประสาทและสมอง ชั้น G
พุธ
08.00-17.00
ศูนย์ระบบประสาทและสมอง ชั้น G
พฤหัสบดี
08.00-15.00
ศูนย์ระบบประสาทและสมอง ชั้น G
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
08.00-17.00
ศูนย์ระบบประสาทและสมอง ชั้น G

– กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
– หลังนัดหมายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

Scroll to Top