นพ.ปิยะฉัตร พิมพา

Specialty

Neurology

Subspecialty

Medical license

50992

Languages

ไทย , อังกฤษ

Education

2558 แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ2) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปทุมธานี, ไทย
2561 แพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลชลบุรี, ชลบรี, ไทย
2564 แพทย์ประจำบ้าน สาขาประสาทวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปทุมธานี, ไทย

Board Certifications

Research & Publications

Awards & Honors

Doctor's Schedule

Date
Time
Location
วันจันทร์
08.00-19.00
ศูนย์ระบบประสาทและสมอง ชั้น G
วันอังคาร
08.00-17.00
ศูนย์ระบบประสาทและสมอง ชั้น G
วันพุธ
08.00-17.00
ศูนย์ระบบประสาทและสมอง ชั้น G
วันพฤหัสบดี
08.00-15.00
ศูนย์ระบบประสาทและสมอง ชั้น G
วันศุกร์
-
-
วันเสาร์
-
-
วันอาทิตย์
08.00-17.00
ศูนย์ระบบประสาทและสมอง ชั้น G
Date
Time
Location
จันทร์
08.00-19.00
ศูนย์ระบบประสาทและสมอง ชั้น G
อังคาร
08.00-17.00
ศูนย์ระบบประสาทและสมอง ชั้น G
พุธ
08.00-17.00
ศูนย์ระบบประสาทและสมอง ชั้น G
พฤหัสบดี
08.00-15.00
ศูนย์ระบบประสาทและสมอง ชั้น G
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
08.00-17.00
ศูนย์ระบบประสาทและสมอง ชั้น G

– Appointment must be made at least one day in advance.
– Hospital staff will contact later after making an appointment.

Scroll to Top