พญ.พรพิมล วิจิตรชัยศิลป์

Specialty

อายุรศาสตร์

Subspecialty

อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด

Medical license

41583

Languages

ไทย , อังกฤษ

Education

2554 แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ1) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ, ไทย
2560 แพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ, ไทย
2563 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ, ไทย

Board Certifications

Research & Publications

Awards & Honors

Doctor's Schedule

Date
Time
Location
วันจันทร์
วันอังคาร
17.00-19.00week 2,4
ศููนย์หัวใจ ชั้น G
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
08.00-17.00week 1,3,5
ศููนย์หัวใจ ชั้น G
Date
Time
Location
จันทร์
อังคาร
17.00-19.00week 2,4
ศููนย์หัวใจ ชั้น G
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
08.00-17.00week 1,3,5
ศููนย์หัวใจ ชั้น G

– Appointment must be made at least one day in advance.
– Hospital staff will contact later after making an appointment.

Scroll to Top