นพ.ปราโมทย์ อุดมเลิศวนสิน

สาขาความเชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

ศัลยกรรมกระดูกสันหลัง

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

16751

ทักษะทางภาษา

ไทย , อังกฤษ

การศึกษา

2534 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพ, ไทย
2539 แพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, คณะแพทยศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพ, ไทย
2552 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาศัลยกรรมกระดูกสันหลัง, โรงพยาบาลตำรวจ, กรุงเทพ, ไทย

วุฒิบัตร

2539 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
2552 ประกาศนียบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาศัลยกรรมกระดูกสันหลัง

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
08.00-16.00
ศูนย์กระดูกและข้อ ชั้น G
พุธ
07.00-18.00
ศูนย์กระดูกและข้อ ชั้น G
พฤหัสบดี
08.00-17.00
ศูนย์กระดูกและข้อ ชั้น G
ศุกร์
08.00-15.00
ศูนย์กระดูกและข้อ ชั้น G
เสาร์
08.00-18.00
ศูนย์กระดูกและข้อ ชั้น G
อาทิตย์
-
-
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
08.00-16.00
ศูนย์กระดูกและข้อ ชั้น G
พุธ
07.00-18.00
ศูนย์กระดูกและข้อ ชั้น G
พฤหัสบดี
08.00-17.00
ศูนย์กระดูกและข้อ ชั้น G
ศุกร์
08.00-15.00
ศูนย์กระดูกและข้อ ชั้น G
เสาร์
08.00-18.00
ศูนย์กระดูกและข้อ ชั้น G
อาทิตย์
-
-

– กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
– หลังนัดหมายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

Scroll to Top