นพ.ปราโมทย์ อุดมเลิศวนสิน

Specialty

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

Subspecialty

ศัลยกรรมกระดูกสันหลัง

Medical license

16751

Languages

ไทย , อังกฤษ

Education

2534 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพ, ไทย
2539 แพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, คณะแพทยศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพ, ไทย
2552 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาศัลยกรรมกระดูกสันหลัง, โรงพยาบาลตำรวจ, กรุงเทพ, ไทย

Board Certifications

Research & Publications

Awards & Honors

Doctor's Schedule

Date
Time
Location
วันจันทร์
-
-
วันอังคาร
08.00-16.00
ศูนย์กระดูกและข้อ ชั้น G
วันพุธ
07.00-18.00
ศูนย์กระดูกและข้อ ชั้น G
วันพฤหัสบดี
08.00-17.00
ศูนย์กระดูกและข้อ ชั้น G
วันศุกร์
08.00-15.00
ศูนย์กระดูกและข้อ ชั้น G
วันเสาร์
08.00-18.00
ศูนย์กระดูกและข้อ ชั้น G
วันอาทิตย์
-
-
Date
Time
Location
จันทร์
-
-
อังคาร
08.00-16.00
ศูนย์กระดูกและข้อ ชั้น G
พุธ
07.00-18.00
ศูนย์กระดูกและข้อ ชั้น G
พฤหัสบดี
08.00-17.00
ศูนย์กระดูกและข้อ ชั้น G
ศุกร์
08.00-15.00
ศูนย์กระดูกและข้อ ชั้น G
เสาร์
08.00-18.00
ศูนย์กระดูกและข้อ ชั้น G
อาทิตย์
-
-

– Appointment must be made at least one day in advance.
– Hospital staff will contact later after making an appointment.

Scroll to Top