ผศ.ดร.ทพญ.เปรมทิพย์ ชลิดาพงศ์

สาขาความเชี่ยวชาญ

ระบบบดเคี้ยว และความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า (Occlusion anD Orofacial pain),ทันตเวชศาสตร์การนอน (Dental sleep meDicine)

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

ทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า , ทันตเวชศาสตร์การนอน

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

2767

ทักษะทางภาษา

ไทย , อังกฤษ

การศึกษา

2529 ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่, ไทย
2539 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาระบบบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า, มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ, ไทย
2547 Biomedical Informatics and Clinical Dentistry, Eastman Dental Institute, UCL, U. of London, UK
2558 International Certificant, American Board of Dental Sleep Medicine (ABDSM)

วุฒิบัตร

American Board of Dental Sleep Medicine (International Certificant)
อนุมัติบัตรสาขาระบบบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า ราชวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย (Diplomate of Thai Board of Occlusion and Orofacial Pain)

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
-
-
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
-
-
เสาร์
09.00-17.00 week 3
ศูนย์ทันตกรรม ชั้น 5
อาทิตย์
-
-
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
-
-
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
-
-
เสาร์
09.00-17.00 week 3
ศูนย์ทันตกรรม ชั้น 5
อาทิตย์
-
-

– กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
– หลังนัดหมายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

Scroll to Top