ศ.พญ.อลิสา วัชรสินธุ

สาขาความเชี่ยวชาญ

Psychiatry

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

13206

ทักษะทางภาษา

ไทย , อังกฤษ

การศึกษา

2529 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, ไทย
2530 แพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, กรุงเทพฯ, ไทย
2533 แพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น, Institute of Psychiatry, University of London, UK
2550 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น, Institute of Psychiatry, University of London, UK

วุฒิบัตร

2530 ประกาศนีขบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์
2533 MRC (Psychiatry) Royal College of Psychiatrists, UK
2539 อนุมัติบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
2550 FRC (Psychiatry) Royal College of Psychiatrists, UK

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
13.00-16.00
ศูนย์กุมารเวชกรรม ชั้น M
อังคาร
13.00-16.00
ศูนย์กุมารเวชกรรม ชั้น M
พุธ
13.00-16.00
ศูนย์กุมารเวชกรรม ชั้น M
พฤหัสบดี
13.00-16.00
ศูนย์กุมารเวชกรรม ชั้น M
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
-
-
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
13.00-16.00
ศูนย์กุมารเวชกรรม ชั้น M
อังคาร
13.00-16.00
ศูนย์กุมารเวชกรรม ชั้น M
พุธ
13.00-16.00
ศูนย์กุมารเวชกรรม ชั้น M
พฤหัสบดี
13.00-16.00
ศูนย์กุมารเวชกรรม ชั้น M
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
-
-

– กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
– หลังนัดหมายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

Scroll to Top