พญ.รชต บุญกรองศักดิ์

Specialty

กุมารเวชศาตร์

Subspecialty

กุมารเชศาสตร์ประสาทวิทยา

Medical license

48618

Languages

ไทย , อังกฤษ

Education

2556 แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ, ไทย
2560 แพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเชศาสตร์ โรงพยาบาลชลบุรี, ชลบุรี, ไทย
2563 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, ไทย

Board Certifications

Research & Publications

Awards & Honors

Doctor's Schedule

Date
Time
Location
วันจันทร์
-
-
วันอังคาร
-
-
วันพุธ
17.00-20.00 week 2,4
ศูนย์กุมารเวชกรรม ชั้น M
วันพฤหัสบดี
-
-
วันศุกร์
-
-
วันเสาร์
-
-
วันอาทิตย์
-
-
Date
Time
Location
จันทร์
-
-
อังคาร
-
-
พุธ
17.00-20.00 week 2,4
ศูนย์กุมารเวชกรรม ชั้น M
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
-
-

– Appointment must be made at least one day in advance.
– Hospital staff will contact later after making an appointment.

Scroll to Top