พญ.รัชวัลย์ เทพาวัฒนาสุข

สาขาความเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

22795

ทักษะทางภาษา

ไทย , อังกฤษ

การศึกษา

2540 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต, ปทุมธานี, ไทย
2546 แพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี, กรุงเทพฯ, ไทย
2547 แพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลราชวิถี, กรุงเทพฯ, ไทย

วุฒิบัตร

2546 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์
2547 อนุมัติบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
09.00-16.00
ศูนย์อายุรกรรม ชั้น G
อังคาร
09.00-16.00
ศูนย์อายุรกรรม ชั้น G
พุธ
09.00-16.00
ศูนย์อายุรกรรม ชั้น G
พฤหัสบดี
09.00-16.00
ศูนย์อายุรกรรม ชั้น G
ศุกร์
09.00-16.00
ศูนย์อายุรกรรม ชั้น G
เสาร์
-
-
อาทิตย์
-
-
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
09.00-16.00
ศูนย์อายุรกรรม ชั้น G
อังคาร
09.00-16.00
ศูนย์อายุรกรรม ชั้น G
พุธ
09.00-16.00
ศูนย์อายุรกรรม ชั้น G
พฤหัสบดี
09.00-16.00
ศูนย์อายุรกรรม ชั้น G
ศุกร์
09.00-16.00
ศูนย์อายุรกรรม ชั้น G
เสาร์
-
-
อาทิตย์
-
-

– กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
– หลังนัดหมายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

Scroll to Top