นพ.รวิภาส วงศ์หิรัญเดชา

สาขาความเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

51744

ทักษะทางภาษา

ไทย , อังกฤษ

การศึกษา

2558 แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ2) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สงขลา, ไทย
2561 แพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สงขลา, ไทย
2564 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลตำรวจ, กรุงเทพฯ, ไทย

วุฒิบัตร

2561 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์
2564 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด

ผลงานวิชาการ

– Prevalence rate, characteristics, and predictive factors of primary aldosteronism among hypertensive patients who had aldosterone-renin ratio screening in Southern Thailand: A retrospective, cross-sectional study
– Effects of Self-reported Diaries and Checklists compared with usual care in the Heart Failure Patient: A parallel, single-blind, randomized controlled trial. (Ongoing)

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
08.00-16.00
ศููนย์หัวใจ ชั้น G
พุธ
08.00-18.00
ศููนย์หัวใจ ชั้น G
พฤหัสบดี
08.00-17.00
ศููนย์หัวใจ ชั้น G
ศุกร์
07.00-16.00
ศููนย์หัวใจ ชั้น G
เสาร์
07.00-16.00
ศููนย์หัวใจ ชั้น G
อาทิตย์
-
-
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
08.00-16.00
ศููนย์หัวใจ ชั้น G
พุธ
08.00-18.00
ศููนย์หัวใจ ชั้น G
พฤหัสบดี
08.00-17.00
ศููนย์หัวใจ ชั้น G
ศุกร์
07.00-16.00
ศููนย์หัวใจ ชั้น G
เสาร์
07.00-16.00
ศููนย์หัวใจ ชั้น G
อาทิตย์
-
-

– กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
– หลังนัดหมายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

Scroll to Top