นพ.รณพิชัย โชคสุวัฒนสกุล

สาขาความเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด , อายุรศาสตร์โรคหัวใจและสรีระไฟฟ้าหัวใจ

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

35382

ทักษะทางภาษา

ไทย , อังกฤษ

การศึกษา

2550 แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ1) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, ไทย
2556 แพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, กรุงเทพฯ, ไทย
2558 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, กรุงเทพฯ, ไทย
2563 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขา Clinical Cardiac Electrophysiology, University of Michigan Health system, MI, USA
2565 Master of Public Health (MPH; Focus on health informatics, epidemiology and health economic), Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, Baltimore, MD, USA

วุฒิบัตร

2556 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์
2558 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
2563 Certificate of Clinical Fellowship Training Program in Cardiac Electrophysiology

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล สาขาการแพทย์ ประจำปี 2560 – AnanDamahiDol FounDation Scholarship in MeDicine Recipient 2017

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
17.00-20.00
ศููนย์หัวใจ ชั้น G
อังคาร
-
-
พุธ
17.00-20.00
ศููนย์หัวใจ ชั้น G
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
-
-
เสาร์
12.00-16.00
ศููนย์หัวใจ ชั้น G
อาทิตย์
-
-
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
17.00-20.00
ศููนย์หัวใจ ชั้น G
อังคาร
-
-
พุธ
17.00-20.00
ศููนย์หัวใจ ชั้น G
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
-
-
เสาร์
12.00-16.00
ศููนย์หัวใจ ชั้น G
อาทิตย์
-
-

– กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
– หลังนัดหมายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

Scroll to Top