พญ.รุ่งทิพย์ บุญจนาถบพิธ

RUNGTIP BUNCHANATBORPIT, M.D.

สาขา : อายุรศาสตร์ (Internal Medicine)
อนุสาขา : อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก (Allergy and Clinical Immunology)

ประวัติการศึกษา

 • 2542 : แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต, ปทุมธานี, ประเทศไทย
 • 2549 : แพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์, โรงพยาบาลราชวิถี, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย
 • 2552 : แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขา อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก (Allergy and Clinical Immunology) โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ากรุงเทพฯประเทศไทย
 • EDUCATION
  – 1999 M.D., Faculty of Medicine, Rangsit University, Pathumthani, Thailand
  – 2006 Residency : Internal Medicine, Rajavithi Hospital, Bangkok, Thailand
  – 2009 Fellowship : Allergy and Clinical Immunology, Phramongkutklao Hospital, Bangkok, Thailand

วุฒิบัตร

 • 2551 : วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์
 • 2552 : วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้

  และภูมิคุ้มกันทางคลินิก

CERTIFICATES & DIPLOMAS
– 2008 Diploma of the Thai Board of Internal Medicine, Medical Council of Thailand
– 2009 Diploma of the Thai Subspecialty Board of Allergy and Immunology, Medical Council of Thailand

 • 2543-2544 : แพทย์โครงการเพิ่มพูนทักษะ โรงพยาบาลบ้านโป่ง จ.ราชบุรี ได้รับรางวัลแพทย์ใช้ทุนดีเด่น ปี 2543
 • 2544-2546 : แพทย์ประจำห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชวิถี
 • 2552-ปัจจุบัน : อายุรแพทย์อนุสาขาโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก คลินิกโรคภูมิแพ้และหอบหืด โรงพยาบาลปิยะเวท
 • – 2000-2001 Internship: Ban Pong Hospital, Ratchaburi Province
  – 2001-2003 Physician: Emergency Room, Rajavithi Hospital, Bangkok Province
  – 2009-Present Allergist and Immunologist Physician : Piyavate Hospital, Bangkok Province

เวลาให้บริการ

ติดต่อนัดหมาย

**กรุณานัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 6 ชม. ท่านจะได้รับการติดต่อกลับภายในเวลาไม่เกิน 24 ชม. และควรมาก่อนเวลานัดหมายล่วงหน้า 30 นาที – 1 ชั่วโมง กรณีต้องการนัดหมายแบบเร่งด่วนกรุณา โทร (+662)1295555 หรือ สามารถเดินทางเข้ารับบริการได้ทันที

นัดหมาย