นพ.ศิระ เลาหทัย

สาขาความเชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

41622

ทักษะทางภาษา

ไทย , อังกฤษ

การศึกษา

2554 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพ, ไทย
2560 แพทย์ประจำบ้าน สาขา ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพ, ไทย
2561 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก, Seoul National University BunDang Hospital, ประเทศเกาหลีใต้

วุฒิบัตร

2560 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก
2561 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขา ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
16.00-19.00
ศูนย์ศัลยกรรม ชั้น M
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
-
-
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
16.00-19.00
ศูนย์ศัลยกรรม ชั้น M
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
-
-

– กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
– หลังนัดหมายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

Scroll to Top