พญ.สิริขวัญ โคอิซูมิ

Specialty

กุมารเวชศาตร์

Subspecialty

Medical license

31784

Languages

ไทย , อังกฤษ

Education

2548 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, พิษณุโลก, ไทย
2554 แพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ, ไทย

Board Certifications

Research & Publications

Awards & Honors

Doctor's Schedule

Date
Time
Location
วันจันทร์
-
-
วันอังคาร
-
-
วันพุธ
-
-
วันพฤหัสบดี
-
-
วันศุกร์
-
-
วันเสาร์
10.00-17.00
ศูนย์ทันตกรรม ชั้น 5
วันอาทิตย์
-
-
Date
Time
Location
จันทร์
-
-
อังคาร
-
-
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
-
-
เสาร์
10.00-17.00
ศูนย์ทันตกรรม ชั้น 5
อาทิตย์
-
-

– Appointment must be made at least one day in advance.
– Hospital staff will contact later after making an appointment.

Scroll to Top