นพ.สิทธิโชค ประจวบธัญชาติ

สาขาความเชี่ยวชาญ

กุมารเวชศาตร์

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

กุมารเวชศาสตร์โรคทางเดินอาหารและโรคตับ

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

41491

ทักษะทางภาษา

ไทย , อังกฤษ

การศึกษา

2554 แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, ไทย
2559 แพทย์ประจำบ้าน สาขา Pediatric, University of South Alabama, Mobile, Alabama, USA
2562 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขา Pediatric Gastroenterology, University of Nebraska Medical Center, Omaha, Nebraska, USA

วุฒิบัตร

2559 American Board of Pediatrics
2562 American Board of Pediatric Gastroenterology
2563 อนุมัติบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
-
-
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
-
-
เสาร์
17.00-20.00
ศูนย์กุมารเวชกรรม ชั้น M
อาทิตย์
17.00-20.00week 2,4
ศูนย์กุมารเวชกรรม ชั้น M
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
-
-
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
-
-
เสาร์
17.00-20.00
ศูนย์กุมารเวชกรรม ชั้น M
อาทิตย์
17.00-20.00week 2,4
ศูนย์กุมารเวชกรรม ชั้น M

– กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
– หลังนัดหมายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

Scroll to Top