นพ.สิทธิโชค ประจวบธัญชาติ

Specialty

กุมารเวชศาตร์

Subspecialty

กุมารเวชศาสตร์โรคทางเดินอาหารและโรคตับ

Medical license

41491

Languages

ไทย , อังกฤษ

Education

2554 แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, ไทย
2559 แพทย์ประจำบ้าน สาขา Pediatric, University of South Alabama, Mobile, Alabama, USA
2562 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขา Pediatric Gastroenterology, University of Nebraska Medical Center, Omaha, Nebraska, USA

Board Certifications

Research & Publications

Awards & Honors

Doctor's Schedule

Date
Time
Location
วันจันทร์
-
-
วันอังคาร
-
-
วันพุธ
-
-
วันพฤหัสบดี
-
-
วันศุกร์
-
-
วันเสาร์
17.00-20.00
ศูนย์กุมารเวชกรรม ชั้น M
วันอาทิตย์
17.00-20.00week 2,4
ศูนย์กุมารเวชกรรม ชั้น M
Date
Time
Location
จันทร์
-
-
อังคาร
-
-
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
-
-
เสาร์
17.00-20.00
ศูนย์กุมารเวชกรรม ชั้น M
อาทิตย์
17.00-20.00week 2,4
ศูนย์กุมารเวชกรรม ชั้น M

– Appointment must be made at least one day in advance.
– Hospital staff will contact later after making an appointment.

Scroll to Top