นพ.สิทธิทัต ตั้งวิทยาภูมิ

Specialty

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

Subspecialty

ศัลยกรรมข้อเข่าและข้อสะโพก

Medical license

38383

Languages

ไทย , อังกฤษ

Education

2546 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, ไทย
2555 แพทย์ประจำบ้าน สาขาออร์โธปิดิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, ไทย
2561 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาศัลยกรรมข้อเข่าและข้อสะโพก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, กรุงเทพฯ, ไทย

Board Certifications

Research & Publications

Awards & Honors

Doctor's Schedule

Date
Time
Location
วันจันทร์
-
-
วันอังคาร
-
-
วันพุธ
-
-
วันพฤหัสบดี
14.00-18.00
ศูนย์กระดูกและข้อ ชั้น G
วันศุกร์
-
-
วันเสาร์
-
-
วันอาทิตย์
-
-
Date
Time
Location
จันทร์
-
-
อังคาร
-
-
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
14.00-18.00
ศูนย์กระดูกและข้อ ชั้น G
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
-
-

– Appointment must be made at least one day in advance.
– Hospital staff will contact later after making an appointment.

Scroll to Top