พญ.สุภานัน เลาหสุรโยธิน

Specialty

กุมารเวชศาตร์

Subspecialty

โลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก

Medical license

33495

Languages

ไทย , อังกฤษ

Education

2549 แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, ไทย
2555 แพทย์ประจำบ้าน สาขา กุมารเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, ไทย
2557 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, ไทย

Board Certifications

Research & Publications

Awards & Honors

Doctor's Schedule

Date
Time
Location
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
17.00-20.00
ศูนย์กุมารเวชกรรม ชั้น M
วันเสาร์
วันอาทิตย์
Date
Time
Location
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
17.00-20.00
ศูนย์กุมารเวชกรรม ชั้น M
เสาร์
อาทิตย์

– Appointment must be made at least one day in advance.
– Hospital staff will contact later after making an appointment.

Scroll to Top