นพ.สุเพ็ชร ทุ้ยแป

สาขาความเชี่ยวชาญ

Obstetrics and Gynecology

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

มะเร็งวิทยานรีเวช

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

19223

ทักษะทางภาษา

ไทย , อังกฤษ

การศึกษา

2536 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ, ไทย
2542 แพทย์ประจำบ้าน สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี, กรุงเทพฯ, ไทย
2548 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช โรงพยาบาลราชวิถี, กรุงเทพฯ, ไทย

วุฒิบัตร

2542 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
2548 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
16.30-19.00
ศูนย์สูตินรีเวช ชั้น 2
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
16.30-19.00
ศูนย์สูตินรีเวช ชั้น 2
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
-
-
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
16.30-19.00
ศูนย์สูตินรีเวช ชั้น 2
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
16.30-19.00
ศูนย์สูตินรีเวช ชั้น 2
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
-
-

– กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
– หลังนัดหมายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

Scroll to Top