นพ.สุรัติ กิตติศุภพร

Specialty

ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

Subspecialty

มะเร็งทางเดินปัสสาวะ

Medical license

31615

Languages

ไทย , อังกฤษ

Education

2547 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต, กรุงเทพ, ไทย
2554 แพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, กรุงเทพ, ไทย
2559 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขา Urology Cancer, The National Cancer Center, Tokyo, Japan

Board Certifications

Research & Publications

Awards & Honors

Doctor's Schedule

Date
Time
Location
วันจันทร์
-
-
วันอังคาร
-
-
วันพุธ
15.00-18.00
ศูนย์ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ ชั้น M
วันพฤหัสบดี
-
-
วันศุกร์
-
-
วันเสาร์
-
-
วันอาทิตย์
-
-
Date
Time
Location
จันทร์
-
-
อังคาร
-
-
พุธ
15.00-18.00
ศูนย์ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ ชั้น M
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
-
-

– Appointment must be made at least one day in advance.
– Hospital staff will contact later after making an appointment.

Scroll to Top