นพ.สุรัติ กิตติศุภพร

สาขาความเชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

มะเร็งทางเดินปัสสาวะ

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

31615

ทักษะทางภาษา

ไทย , อังกฤษ

การศึกษา

2547 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต, กรุงเทพ, ไทย
2554 แพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, กรุงเทพ, ไทย
2559 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขา Urology Cancer, The National Cancer Center, Tokyo, Japan

วุฒิบัตร

2554 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
2559 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขา Urology Cancer

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
-
-
พุธ
15.00-18.00
ศูนย์ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ ชั้น M
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
-
-
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
-
-
พุธ
15.00-18.00
ศูนย์ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ ชั้น M
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
-
-

– กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
– หลังนัดหมายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

Scroll to Top