นพ.สุรวัฒน์ อดิเรกเกียรติ

สาขาความเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์โรคไต

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

25801

ทักษะทางภาษา

ไทย , อังกฤษ

การศึกษา

2543 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ, ไทย
2549 แพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ, ไทย
2552 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ, ไทย

วุฒิบัตร

2549 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์
2552 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
07.30-19.00
ศูนย์ไตเทียม ชั้น G
พุธ
07.30-16.00
ศูนย์ไตเทียม ชั้น G
พฤหัสบดี
07.30-16.00
ศูนย์ไตเทียม ชั้น G
ศุกร์
07.30-16.00
ศูนย์ไตเทียม ชั้น G
เสาร์
07.30-15.00
ศูนย์ไตเทียม ชั้น G
อาทิตย์
-
-
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
07.30-19.00
ศูนย์ไตเทียม ชั้น G
พุธ
07.30-16.00
ศูนย์ไตเทียม ชั้น G
พฤหัสบดี
07.30-16.00
ศูนย์ไตเทียม ชั้น G
ศุกร์
07.30-16.00
ศูนย์ไตเทียม ชั้น G
เสาร์
07.30-15.00
ศูนย์ไตเทียม ชั้น G
อาทิตย์
-
-

– กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
– หลังนัดหมายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

Scroll to Top