พญ.ธนิตนันท์ ภาปราชญ์

Specialty

กุมารเวชศาตร์

Subspecialty

กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา

Medical license

41371

Languages

ไทย , อังกฤษ

Education

2554 แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, ไทย
2560 แพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, ไทย
2561 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาท วิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, ไทย

Board Certifications

Research & Publications

Awards & Honors

Doctor's Schedule

Date
Time
Location
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
17.00-20.00 week 1,3,5
ศูนย์กุมารเวชกรรม ชั้น M
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
Date
Time
Location
จันทร์
อังคาร
พุธ
17.00-20.00 week 1,3,5
ศูนย์กุมารเวชกรรม ชั้น M
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์

– Appointment must be made at least one day in advance.
– Hospital staff will contact later after making an appointment.

Scroll to Top