นพ.ธัญธร ตันติพิริยะกิจ

สาขาความเชี่ยวชาญ

General Surgery

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

49642

ทักษะทางภาษา

ไทย , อังกฤษ

การศึกษา

2557 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต, กรุงเทพ, ไทย
2562 แพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลเลิดสิน, กรุงเทพ, ไทย

วุฒิบัตร

2562 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
-
-
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
08.00-19.00
ศูนย์ศัลยกรรม ชั้น M
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
-
-
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
08.00-19.00
ศูนย์ศัลยกรรม ชั้น M

– กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
– หลังนัดหมายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

Scroll to Top