ผศ.พิเศษ.พญ.ทัศลาภา แดงสุวรรณ

สาขาความเชี่ยวชาญ

กุมารเวชศาตร์

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน , โรคข้อและรูมาติสซั่มในเด็ก

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

18968

ทักษะทางภาษา

ไทย , อังกฤษ

การศึกษา

2536 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สงขลา, ไทย
2542 แพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ, ไทย
2544 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ, ไทย
2544 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาโรคข้อและรูมาติสซั่มในเด็ก The Hospital for Sick Children, University of Toronto, Toronto, Canada

วุฒิบัตร

2542 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์
2544 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
2544 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาโรคข้อและรูมาติสซั่มในเด็ก

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
17.00-19.00
ศูนย์กุมารเวชกรรม ชั้น M
พุธ
17.00-19.00
ศูนย์กุมารเวชกรรม ชั้น M
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
17.00-19.00
ศูนย์กุมารเวชกรรม ชั้น M
เสาร์
08.00-14.00
ศูนย์กุมารเวชกรรม ชั้น M
อาทิตย์
-
-
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
17.00-19.00
ศูนย์กุมารเวชกรรม ชั้น M
พุธ
17.00-19.00
ศูนย์กุมารเวชกรรม ชั้น M
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
17.00-19.00
ศูนย์กุมารเวชกรรม ชั้น M
เสาร์
08.00-14.00
ศูนย์กุมารเวชกรรม ชั้น M
อาทิตย์
-
-

– กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
– หลังนัดหมายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

Scroll to Top