ผศ.พิเศษ.พญ.ทัศลาภา แดงสุวรรณ

Specialty

กุมารเวชศาตร์

Subspecialty

กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน , โรคข้อและรูมาติสซั่มในเด็ก

Medical license

18968

Languages

ไทย , อังกฤษ

Education

2536 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สงขลา, ไทย
2542 แพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ, ไทย
2544 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ, ไทย
2544 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาโรคข้อและรูมาติสซั่มในเด็ก The Hospital for Sick Children, University of Toronto, Toronto, Canada

Board Certifications

Research & Publications

Awards & Honors

Doctor's Schedule

Date
Time
Location
วันจันทร์
-
-
วันอังคาร
17.00-19.00
ศูนย์กุมารเวชกรรม ชั้น M
วันพุธ
17.00-19.00
ศูนย์กุมารเวชกรรม ชั้น M
วันพฤหัสบดี
-
-
วันศุกร์
17.00-19.00
ศูนย์กุมารเวชกรรม ชั้น M
วันเสาร์
08.00-14.00
ศูนย์กุมารเวชกรรม ชั้น M
วันอาทิตย์
-
-
Date
Time
Location
จันทร์
-
-
อังคาร
17.00-19.00
ศูนย์กุมารเวชกรรม ชั้น M
พุธ
17.00-19.00
ศูนย์กุมารเวชกรรม ชั้น M
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
17.00-19.00
ศูนย์กุมารเวชกรรม ชั้น M
เสาร์
08.00-14.00
ศูนย์กุมารเวชกรรม ชั้น M
อาทิตย์
-
-

– Appointment must be made at least one day in advance.
– Hospital staff will contact later after making an appointment.

Scroll to Top