พญ.ตาวัน ประภัสพงษา

Specialty

Obstetrics and Gynecology

Subspecialty

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

Medical license

31254

Languages

ไทย , อังกฤษ

Education

2543 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพ, ไทย
2553 แพทย์ประจำบ้าน สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพ, ไทย

Board Certifications

Research & Publications

Awards & Honors

Doctor's Schedule

Date
Time
Location
วันจันทร์
-
-
วันอังคาร
-
-
วันพุธ
07.00-19.00
ศูนย์สูตินรีเวช ชั้น 2
วันพฤหัสบดี
07.00-16.00
ศูนย์สูตินรีเวช ชั้น 2
วันศุกร์
07.00-19.00
ศูนย์สูตินรีเวช ชั้น 2
วันเสาร์
07.00-19.00
ศูนย์สูตินรีเวช ชั้น 2
วันอาทิตย์
-
-
Date
Time
Location
จันทร์
-
-
อังคาร
-
-
พุธ
07.00-19.00
ศูนย์สูตินรีเวช ชั้น 2
พฤหัสบดี
07.00-16.00
ศูนย์สูตินรีเวช ชั้น 2
ศุกร์
07.00-19.00
ศูนย์สูตินรีเวช ชั้น 2
เสาร์
07.00-19.00
ศูนย์สูตินรีเวช ชั้น 2
อาทิตย์
-
-

– Appointment must be made at least one day in advance.
– Hospital staff will contact later after making an appointment.

Scroll to Top