นพ.ทินกฤต ศศิประภา

Specialty

อายุรศาสตร์

Subspecialty

อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด , หัตถการปฏิบัติการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

Medical license

46615

Languages

ไทย , อังกฤษ

Education

2556 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น, ไทย
2560 แพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์, ขอนแก่น, ไทย
2562 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ, ไทย
2563 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาหัตถการปฏิบัติการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ, ไทย

Board Certifications

Research & Publications

Awards & Honors

Doctor's Schedule

Date
Time
Location
วันจันทร์
-
-
วันอังคาร
-
-
วันพุธ
17.00-19.00
ศููนย์หัวใจ ชั้น G
วันพฤหัสบดี
-
-
วันศุกร์
17.00-19.00
ศููนย์หัวใจ ชั้น G
วันเสาร์
-
-
วันอาทิตย์
-
-
Date
Time
Location
จันทร์
-
-
อังคาร
-
-
พุธ
17.00-19.00
ศููนย์หัวใจ ชั้น G
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
17.00-19.00
ศููนย์หัวใจ ชั้น G
เสาร์
-
-
อาทิตย์
-
-

– Appointment must be made at least one day in advance.
– Hospital staff will contact later after making an appointment.

Scroll to Top