พญ.ทิพย์ญาดา ปภัสสรศิริ

Specialty

โสต ศอ นาสิกวิทยา

Subspecialty

นาสิกวิทยาและโรคภูมิแพ้

Medical license

48137

Languages

ไทย,อังกฤษ

Education

2557 แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ2) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพ, ไทย
2563 แพทย์ประจำบ้าน สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, กรุงเทพ, ไทย
2565 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขานาสิกวิทยาและโรคภูมิแพ้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, กรุงเทพ, ไทย

Board Certifications

Research & Publications

Awards & Honors

Doctor's Schedule

Date
Time
Location
วันจันทร์
-
-
วันอังคาร
-
-
วันพุธ
-
-
วันพฤหัสบดี
-
-
วันศุกร์
-
-
วันเสาร์
-
-
วันอาทิตย์
08.00-17.00week 2,4
ศูนย์หู คอ จมูก ชั้น 6
Date
Time
Location
จันทร์
-
-
อังคาร
-
-
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
08.00-17.00week 2,4
ศูนย์หู คอ จมูก ชั้น 6

– Appointment must be made at least one day in advance.
– Hospital staff will contact later after making an appointment.

Scroll to Top