นพ.อัสพล ตันตะราวงศา

Specialty

ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

Subspecialty

Medical license

30226

Languages

ไทย , อังกฤษ

Education

2546 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ, กรุงเทพ, ไทย
2553 แพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพ, ไทย

Board Certifications

Research & Publications

Awards & Honors

Doctor's Schedule

Date
Time
Location
วันจันทร์
-
-
วันอังคาร
-
-
วันพุธ
-
-
วันพฤหัสบดี
-
-
วันศุกร์
14.00-18.00
ศูนย์ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ ชั้น M
วันเสาร์
-
-
วันอาทิตย์
-
-
Date
Time
Location
จันทร์
-
-
อังคาร
-
-
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
14.00-18.00
ศูนย์ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ ชั้น M
เสาร์
-
-
อาทิตย์
-
-

– Appointment must be made at least one day in advance.
– Hospital staff will contact later after making an appointment.

Scroll to Top