นพ.อัฒฐพล วิระเทพสุภรณ์

สาขาความเชี่ยวชาญ

Nuclear Medicine

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

เวชศาสตร์นิวเคลียร์

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

48310

ทักษะทางภาษา

ไทย , อังกฤษ

การศึกษา

2557 แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ1) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, ไทย
2563 แพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, กรุงเทพฯ, ไทย

วุฒิบัตร

2563 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
-
-
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
14.00-18.00
ศูนย์กลืนแร่ไอโอดีน อาคาร MRI ชั้น 1
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
-
-
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
14.00-18.00
ศูนย์กลืนแร่ไอโอดีน อาคาร MRI ชั้น 1

– กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
– หลังนัดหมายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

Scroll to Top