นพ.วัชระ ภัทรธรรมกุล

Specialty

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

Subspecialty

กุมารศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

Medical license

19753

Languages

ไทย , อังกฤษ

Education

แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ, ไทย
แพทย์ประจำบ้าน สาขาออร์โธปิดิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, ไทย
แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขากุมารศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

Board Certifications

Research & Publications

Awards & Honors

Doctor's Schedule

Date
Time
Location
วันจันทร์
-
-
วันอังคาร
-
-
วันพุธ
-
-
วันพฤหัสบดี
16.00-17.00
ศูนย์กระดูกและข้อ ชั้น G
วันศุกร์
-
-
วันเสาร์
-
-
วันอาทิตย์
-
-
Date
Time
Location
จันทร์
-
-
อังคาร
-
-
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
16.00-17.00
ศูนย์กระดูกและข้อ ชั้น G
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
-
-

– Appointment must be made at least one day in advance.
– Hospital staff will contact later after making an appointment.

Scroll to Top