พญ.วาทินี สนธิรติ

สาขาความเชี่ยวชาญ

Obstetrics and Gynecology

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

30043

ทักษะทางภาษา

ไทย , อังกฤษ

การศึกษา

2545 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพ, ไทย
2552 แพทย์ประจำบ้าน สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพ, ไทย

วุฒิบัตร

2552 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
07.00-19.00
ศูนย์สูตินรีเวช ชั้น 2
อังคาร
07.00-19.00
ศูนย์สูตินรีเวช ชั้น 2
พุธ
07.00-16.00
ศูนย์สูตินรีเวช ชั้น 2
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
07.00-19.00
ศูนย์สูตินรีเวช ชั้น 2
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
07.00-19.00
ศูนย์สูตินรีเวช ชั้น 2
อังคาร
07.00-19.00
ศูนย์สูตินรีเวช ชั้น 2
พุธ
07.00-16.00
ศูนย์สูตินรีเวช ชั้น 2
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
07.00-19.00
ศูนย์สูตินรีเวช ชั้น 2

– กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
– หลังนัดหมายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

Scroll to Top