พญ.วาทินี สนธิรติ

Specialty

Obstetrics and Gynecology

Subspecialty

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

Medical license

30043

Languages

ไทย , อังกฤษ

Education

2545 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพ, ไทย
2552 แพทย์ประจำบ้าน สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพ, ไทย

Board Certifications

Research & Publications

Awards & Honors

Doctor's Schedule

Date
Time
Location
วันจันทร์
07.00-19.00
ศูนย์สูตินรีเวช ชั้น 2
วันอังคาร
07.00-19.00
ศูนย์สูตินรีเวช ชั้น 2
วันพุธ
07.00-16.00
ศูนย์สูตินรีเวช ชั้น 2
วันพฤหัสบดี
-
-
วันศุกร์
-
-
วันเสาร์
-
-
วันอาทิตย์
07.00-19.00
ศูนย์สูตินรีเวช ชั้น 2
Date
Time
Location
จันทร์
07.00-19.00
ศูนย์สูตินรีเวช ชั้น 2
อังคาร
07.00-19.00
ศูนย์สูตินรีเวช ชั้น 2
พุธ
07.00-16.00
ศูนย์สูตินรีเวช ชั้น 2
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
07.00-19.00
ศูนย์สูตินรีเวช ชั้น 2

– Appointment must be made at least one day in advance.
– Hospital staff will contact later after making an appointment.

Scroll to Top