นพ.วิสุทธิ์ สุวิทยะศิริ

สาขาความเชี่ยวชาญ

Obstetrics and Gynecology

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

13067

ทักษะทางภาษา

ไทย , อังกฤษ

การศึกษา

2529 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย
2537 แพทย์ประจำบ้าน สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย
2540 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์, มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร

วุฒิบัตร

2537 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
2540 ประกาศณียบัตร สาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์, มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร
2540 เกียรติบัตร สาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์, ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
2542 อนุมัติบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
2546 อนุมัติบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
-
-
พุธ
08:00-17:00
ศูนย์เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์O ชั้น 12
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
-
-
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
-
-
พุธ
08:00-17:00
ศูนย์เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์O ชั้น 12
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
-
-

– กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
– หลังนัดหมายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

Scroll to Top