ผศ.นพ.วรสิทธิ์ ศิริพรพาณิชย์

Specialty

กุมารเวชศาตร์

Subspecialty

กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา

Medical license

25775

Languages

ไทย , อังกฤษ

Education

2543 แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ1) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ, ไทย
2548 แพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ, ไทย
2551 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ, ไทย

Board Certifications

Research & Publications

Awards & Honors

Doctor's Schedule

Date
Time
Location
วันจันทร์
-
-
วันอังคาร
-
-
วันพุธ
-
-
วันพฤหัสบดี
16.30-19.00week 1,3
ศูนย์กุมารเวชกรรม ชั้น M
วันศุกร์
-
-
วันเสาร์
09.00-14.00week 2,4
ศูนย์กุมารเวชกรรม ชั้น M
วันอาทิตย์
-
-
Date
Time
Location
จันทร์
-
-
อังคาร
-
-
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
16.30-19.00week 1,3
ศูนย์กุมารเวชกรรม ชั้น M
ศุกร์
-
-
เสาร์
09.00-14.00week 2,4
ศูนย์กุมารเวชกรรม ชั้น M
อาทิตย์
-
-

– Appointment must be made at least one day in advance.
– Hospital staff will contact later after making an appointment.

Scroll to Top