พญ.วรงค์พร พงศ์ภิญโญภาพ

Specialty

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

Subspecialty

ศัลยกรรมกระดูกเท้าและข้อเท้า

Medical license

40631

Languages

ไทย , อังกฤษ

Education

2553 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, ไทย
2560 แพทย์ประจำบ้าน สาขาออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลเลิศสิน, กรุงเทพ, ไทย
2561 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาศัลยกรรมกระดูกเท้าและข้อเท้า วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, กรุงเทพฯ, ไทย

Board Certifications

Research & Publications

Awards & Honors

Doctor's Schedule

Date
Time
Location
วันจันทร์
-
-
วันอังคาร
-
-
วันพุธ
-
-
วันพฤหัสบดี
-
-
วันศุกร์
-
-
วันเสาร์
-
-
วันอาทิตย์
-
-
Date
Time
Location
จันทร์
-
-
อังคาร
-
-
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
-
-

– Appointment must be made at least one day in advance.
– Hospital staff will contact later after making an appointment.

Scroll to Top