พญ.วรรศมล มหาพรรณ

สาขาความเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

43365

ทักษะทางภาษา

ไทย , อังกฤษ

การศึกษา

2555 แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ2) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, ไทย
2561 แพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, ไทย
2563 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, ไทย

วุฒิบัตร

2561 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์
2563 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
อังคาร
07.00-19.00
ศุนย์มะเร็ง ชั้น G
พุธ
07.00-15.00
ศุนย์มะเร็ง ชั้น G
พฤหัสบดี
07.00-15.00
ศุนย์มะเร็ง ชั้น G
ศุกร์
07.00-16.00
ศุนย์มะเร็ง ชั้น G
เสาร์
07.00-15.00
ศุนย์มะเร็ง ชั้น G
อาทิตย์
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
อังคาร
07.00-19.00
ศุนย์มะเร็ง ชั้น G
พุธ
07.00-15.00
ศุนย์มะเร็ง ชั้น G
พฤหัสบดี
07.00-15.00
ศุนย์มะเร็ง ชั้น G
ศุกร์
07.00-16.00
ศุนย์มะเร็ง ชั้น G
เสาร์
07.00-15.00
ศุนย์มะเร็ง ชั้น G
อาทิตย์

– กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
– หลังนัดหมายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

Scroll to Top