นพ.วิชิต อาภรณ์วิรัตน์

สาขาความเชี่ยวชาญ

Hematology,อายุรศาสตร์

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

15700

ทักษะทางภาษา

ไทย , อังกฤษ

การศึกษา

2533 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ, ไทย
2536 แพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ, ไทย
2539 แพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ, ไทย
2547 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ, ไทย

วุฒิบัตร

2536 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด
2539 อนุมัติบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์
2536 อนุมัติบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
13.00-16.00
ศุนย์มะเร็ง ชั้น G
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
13.00-16.00
ศุนย์มะเร็ง ชั้น G
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
-
-
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
13.00-16.00
ศุนย์มะเร็ง ชั้น G
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
13.00-16.00
ศุนย์มะเร็ง ชั้น G
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
-
-

– กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
– หลังนัดหมายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

Scroll to Top