นพ.วิชิต อาภรณ์วิรัตน์

Specialty

Hematology,อายุรศาสตร์

Subspecialty

อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

Medical license

15700

Languages

ไทย , อังกฤษ

Education

2533 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ, ไทย
2536 แพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ, ไทย
2539 แพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ, ไทย
2547 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ, ไทย

Board Certifications

Research & Publications

Awards & Honors

Doctor's Schedule

Date
Time
Location
วันจันทร์
-
-
วันอังคาร
13.00-16.00
ศุนย์มะเร็ง ชั้น G
วันพุธ
-
-
วันพฤหัสบดี
13.00-16.00
ศุนย์มะเร็ง ชั้น G
วันศุกร์
-
-
วันเสาร์
-
-
วันอาทิตย์
-
-
Date
Time
Location
จันทร์
-
-
อังคาร
13.00-16.00
ศุนย์มะเร็ง ชั้น G
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
13.00-16.00
ศุนย์มะเร็ง ชั้น G
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
-
-

– Appointment must be made at least one day in advance.
– Hospital staff will contact later after making an appointment.

Scroll to Top