พญ.วิภา วรัญญูวงศ์

Specialty

กุมารเวชศาตร์

Subspecialty

กุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม

Medical license

50681

Languages

ไทย , อังกฤษ

Education

2558 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ, ไทย
2562 แพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาตร์ โรงพยาบาลชลบุรี ชลบุรี, ไทย
2565 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขา กุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ, ไทย

Board Certifications

Research & Publications

Awards & Honors

Doctor's Schedule

Date
Time
Location
วันจันทร์
-
-
วันอังคาร
-
-
วันพุธ
-
-
วันพฤหัสบดี
-
-
วันศุกร์
-
-
วันเสาร์
-
-
วันอาทิตย์
17.00-20.00 week 1,3,5
ศูนย์กุมารเวชกรรม ชั้น M
Date
Time
Location
จันทร์
-
-
อังคาร
-
-
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
17.00-20.00 week 1,3,5
ศูนย์กุมารเวชกรรม ชั้น M

– Appointment must be made at least one day in advance.
– Hospital staff will contact later after making an appointment.

Scroll to Top