นพ.วรวรุตม์ จันเจือมาศ

Specialty

อายุรศาสตร์

Subspecialty

อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

Medical license

33818

Languages

ไทย , อังกฤษ

Education

2549 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ, ไทย
2555 แพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, กรุงเทพฯ, ไทย
2559 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, ไทย

Board Certifications

Research & Publications

Awards & Honors

Doctor's Schedule

Date
Time
Location
วันจันทร์
08.00-16.00
ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหาร ชั้น G
วันอังคาร
07.30-15.30
ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหาร ชั้น G
วันพุธ
07.00-19.00
ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหาร ชั้น G
วันพฤหัสบดี
07.30-15.30
ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหาร ชั้น G
วันศุกร์
07.30-16.30
ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหาร ชั้น G
วันเสาร์
08.00-16.00
ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหาร ชั้น G
วันอาทิตย์
-
-
Date
Time
Location
จันทร์
08.00-16.00
ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหาร ชั้น G
อังคาร
07.30-15.30
ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหาร ชั้น G
พุธ
07.00-19.00
ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหาร ชั้น G
พฤหัสบดี
07.30-15.30
ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหาร ชั้น G
ศุกร์
07.30-16.30
ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหาร ชั้น G
เสาร์
08.00-16.00
ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหาร ชั้น G
อาทิตย์
-
-

– Appointment must be made at least one day in advance.
– Hospital staff will contact later after making an appointment.

Scroll to Top