พญ.ญาณิณ ชัยศุภมงคลลาภ

สาขาความเชี่ยวชาญ

รังสีวิทยาวินิจฉัย

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

ภาพวินิจฉัยขั้นสูง

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

41338

ทักษะทางภาษา

ไทย,อังกฤษ

การศึกษา

2554 แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ1) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, ไทย
2559 แพทย์ประจำบ้าน สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, กรุงเทพ, ไทย
2561 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, กรุงเทพ, ไทย

วุฒิบัตร

2559 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
2561 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
07.00-16.00
ศูนย์รังสีวินิจฉัย อาคาร MRI
อังคาร
07.00-16.00
ศูนย์รังสีวินิจฉัย อาคาร MRI
พุธ
07.00-16.00
ศูนย์รังสีวินิจฉัย อาคาร MRI
พฤหัสบดี
07.00-16.00
ศูนย์รังสีวินิจฉัย อาคาร MRI
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
07.00-16.00
ศูนย์รังสีวินิจฉัย อาคาร MRI
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
07.00-16.00
ศูนย์รังสีวินิจฉัย อาคาร MRI
อังคาร
07.00-16.00
ศูนย์รังสีวินิจฉัย อาคาร MRI
พุธ
07.00-16.00
ศูนย์รังสีวินิจฉัย อาคาร MRI
พฤหัสบดี
07.00-16.00
ศูนย์รังสีวินิจฉัย อาคาร MRI
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
07.00-16.00
ศูนย์รังสีวินิจฉัย อาคาร MRI

– กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
– หลังนัดหมายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

Scroll to Top