พญ.ญาณิณ ชัยศุภมงคลลาภ

สาขาความเชี่ยวชาญ

รังสีวิทยาวินิจฉัย

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

ภาพวินิจฉัยขั้นสูง

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

41338

ทักษาทางภาษา

ไทย,อังกฤษ

การศึกษา

2554 แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ1) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, ไทย
2559 แพทย์ประจำบ้าน สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, กรุงเทพ, ไทย
2561 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, กรุงเทพ, ไทย

วุฒิบัตรและประกาศนียบัตร

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางเวลาของแพทย์

Date
Time
Location
วันจันทร์
07.00-16.00
ศูนย์รังสีวินิจฉัย อาคาร MRI
วันอังคาร
07.00-16.00
ศูนย์รังสีวินิจฉัย อาคาร MRI
วันพุธ
07.00-16.00
ศูนย์รังสีวินิจฉัย อาคาร MRI
วันพฤหัสบดี
07.00-16.00
ศูนย์รังสีวินิจฉัย อาคาร MRI
วันศุกร์
-
-
วันเสาร์
-
-
วันอาทิตย์
07.00-16.00
ศูนย์รังสีวินิจฉัย อาคาร MRI
Date
Time
Location
จันทร์
07.00-16.00
ศูนย์รังสีวินิจฉัย อาคาร MRI
อังคาร
07.00-16.00
ศูนย์รังสีวินิจฉัย อาคาร MRI
พุธ
07.00-16.00
ศูนย์รังสีวินิจฉัย อาคาร MRI
พฤหัสบดี
07.00-16.00
ศูนย์รังสีวินิจฉัย อาคาร MRI
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
07.00-16.00
ศูนย์รังสีวินิจฉัย อาคาร MRI

– การนัดหมายต้องทำล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งวัน
– เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจะติดต่อกลับหลังจากทำการนัดหมายแล้ว

Scroll to Top