บริการทางการแพทย์

ศูนย์หู คอ จมูก

6 Floor, open everyday
7:00-19:00 Tel. 02-129-5555

คลินิกหู คอ จมูก ตั้งอยู่ที่บริเวณชั้น M อาคารโรงพยาบาลปิยะเวท ให้บริการตรวจรักษาโรคทางหู คอ จมูก สำหรับผู้ป่วยทุกเพศทุกวัย นอกจากการรักษาโรคทั่วไปด้านหู คอ จมูก แล้ว คลินิกฯ ยังมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดมะเร็งบริเวณกล่องเสียงและลำคอ และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเสียง (Voice) มาร่วมในทีมรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื้อรังด้านเสียงโดยเฉพาะ นอกจากนั้น ยังมีผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกพูด (Speech Therapist) เพื่อดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการพูด ในส่วนของการตรวจพิเศษทางการได้ยิน คลินิกมีบริการตรวจการได้ยินในระดับก้านสมอง (Auditory Brain Stem Response) ซึ่งเป็นวิธีการตรวจวินิจฉัยที่เหมาะกับผู้ป่วยเด็กที่มีการได้ยินผิดปกติ ร่วมกับมีภาวะบกพร่องทางสมอง ซึ่งไม่สามารถใช้การตรวจการได้ยิน (Audiogram) ทางเครื่องมือปกติได้

คุณหมอให้ความรู้ :

Scroll to Top