บริการทางการแพทย์

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

G Floor, open everyday
7:00-19:00 Tel. 02-129-5555

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลปิยะเวท

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลปิยะเวทเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทีมปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์   ทีมพยาบาลที่ผ่านการอบรมการช่วยชีวิตขั้นสูง (ACLS) ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมให้บริการด้วยเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยและทีมแพทย์เฉพาะทางสาขาต่างๆ เพื่อให้คุณมั่นใจว่าจะได้รับดูแลด้วยเทคโนโลยีที่ดีและทันสมัยที่สุด

  • ทีมแพทย์ฉุกเฉิน
  • ทีมศัลยแพทย์และศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์
  • ทีมแพทย์อายุรศาสตร์หัวใจและหลอดเลือด
  • ทีมแพทย์อายุรศาสตร์หัวใจระบบประสาทวิทยา
  • ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านบำบัดวิกฤตทารกแรกเกิด
  • ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาอื่นๆ

การเรียกรถพยาบาล

โรงพยาบาลปิยะเวท มีบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง สามารถโทรเรียกรถพยาบาลได้ที่เบอร์ติดต่อศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน เมื่อคุณต้องการความดูแลฉุกเฉินพิเศษ ในระหว่างการเดินทางมาโรงพยาบาล หรือไม่สามารถเดินทางมาโรงพยาบาลด้วยตนเองได้ ทางศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลปิยะเวท ยินดีให้บริการให้คำปรึกษาและให้บริการรถพยาบาลฉุกเฉินรับผู้ป่วยหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นเมื่อโทรหาโรงพยาบาลแล้วพนักงานอาจถามคำถามเพื่อประโยชน์สูงสุดในการดูแลผู้ป่วยโปรดอย่าตื่นตะหนกและตอบคำถามกับเจ้าหน้าที่ เช่น สถานที่เกิดเหตุ  อาการของผู้ป่วย  เบอร์โทรติดต่อกลับ เป็นต้น

ห้องตรวจและเครื่องมือแพทย์

ห้องฟื้นคืนชีพ (CPR Room) ที่ได้รับมาตรฐาน ห้องตรวจแรงดันลบ (Negative Room) สำหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ เครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย เช่น Ultrasound CT MRI การให้บริการอื่นๆ บริการตรวจคัดกรอง COCID-19 PCR ตลอด 24 ชั่วโมง บริการให้คำปรึกษาทางการแพทย์ต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมง และยังมีบริการด้านภาษา โดยมีล่ามภาษาท้องถิ่น ในกรณีที่คุณต้องการสื่อสารภาษาท้องถิ่นของคุณ เช่น อังกฤษ จีน อาหรับ กัมพูชา เป็นต้น

คุณหมอให้ความรู้ :

บทความที่เกี่ยวข้อง

Scroll to Top