บริการทางการแพทย์

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

G Floor, open everyday
7:00-19:00 Tel. 02-129-5555

เกี่ยวกับเรา

     ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลปิยะเวทเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทีมปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์   ทีมพยาบาลที่ผ่านการอบรมการช่วยชีวิตขั้นสูง (ACLS) ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมให้บริการด้วยเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยและทีมแพทย์เฉพาะทางสาขาต่างๆ เพื่อให้คุณมั่นใจว่าจะได้รับดูแลด้วยเทคโนโลยีที่ดีและทันสมัยที่สุด ประกอบไปด้วย

  • ทีมแพทย์ฉุกเฉิน
  • ทีมศัลยแพทย์และศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์
  • ทีมแพทย์อายุรศาสตร์หัวใจและหลอดเลือด
  • ทีมแพทย์อายุรศาสตร์หัวใจระบบประสาทวิทยา
  • ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านบำบัดวิกฤตทารกแรกเกิด
  • ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาอื่นๆ

บริการทางการแพทย์

  • บริการตรวจคัดกรอง COCID-19 PCR ตลอด 24 ชั่วโมง 
  • บริการให้คำปรึกษาทางการแพทย์ต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมง
  • และยังมีบริการด้านภาษา โดยมีล่ามภาษาท้องถิ่น ในกรณีที่คุณต้องการสื่อสารภาษาท้องถิ่นของคุณ เช่น อังกฤษ จีน อาหรับ กัมพูชา เป็นต้น

เครื่องมือและเทคนิคการรักษา

  • ห้องฟื้นคืนชีพ (CPR Room) ที่ได้รับมาตรฐาน 
  • ห้องตรวจแรงดันลบ (Negative Room) สำหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ เครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย เช่น Ultrasound CT MRI 

คุณหมอให้ความรู้ :

บทความที่เกี่ยวข้อง

Scroll to Top